Vtip dňa

Čo teraz robíš?
- Duševne pracujem.
- Nehovor!? A ako?
- Predstavujem si v duchu prácu.
všetky vtipy    
 
Aplikácie 7 plus