Zásady nakladania s osobnými údajmi užívateľov digitálnych služieb

Pluska.sk   Zásady nakladania s osobnými údajmi užívateľov digitálnych služieb

Zásady nakladania s osobnými údajmi užívateľov digitálnych služieb

News and Media Holding a.s. týmto dokumentom informuje o všetkých aktivitách, ktoré súvisia s poskytovaním služieb pre digitálne publikačné platformy ako sú tablety Apple iPad, mobilné zariadenia Apple iPhone, tablety/telefóny s operačným systémom Android alebo počítače, mobilné zariadenia a tablety s operačným systémom Windows.

Pri poskytovaní informácií v prostredí mobilných telefónov, tabletov a počítačov sú niektoré obsahové informácie zobrazované z prostredia siete internet. Pre ich zobrazenie je podmienkou pripojenie k internetu, a to či do 3G siete alebo formou ethernet/WIFI pripojenia.

Pri poskytovaní našich digitálnych vydaní v prostredí tabletov sa všetky obsahové informácie sťahujú do hardisku zariadenia. Pre čítanie vydaní nepotrebujete byť pripojený k internetu. Pre zakúpenie a následne stiahnutie digitálneho vydania potrebujete byť pripojení k internetu, a to či do 3G siete alebo formou ethernet/WIFI pripojenia.

Aké informácie zbierame?

Zhromažďujeme informácie o počte stiahnutých digitálnych publikácií alebo návštev aplikácie. Za týmto účelom používame nástroje ako sú Google Analytics, Microsoft Store, Google Play alebo Apple iTunes. Cieľom je lepšie porozumenie toho, čo preferujú naši zákazníci a či existuje priestor na zvýšenie kvality služby a produktu.

V niektorých prípadoch (napríklad pri poskytovaní výhod zdarma) identifikujeme vaše zariadenie prostredníctvom unikátneho kódu UUID, ktorý vygenerujeme pri inštalácii aplikácie. Svoj kód nájdete v časti Informácie vo vybraných aplikáciách.

Žiadne údaje neposkytujeme tretím stranám na komerčné, ani iné účely.

K vašim citlivým údajom nemáme prístup

V prípade nákupu prostredníctvom Apple iTunes podliehajú všetky transakcie pravidlám a ochrane, ktoré definuje spoločnosť Apple vo vlastných obchodných podmienkach. Ako prevádzkovateľ aplikácie nemáme o vás, vašom účte, alebo vašej kreditnej karte dostupné žiadne, ani čiastkové informácie.

Zmeny v našich Podmienkach o ochrane osobných údajov

Všetky zmeny v zásadach nakladania s osobnými údajmi užívateľov digitálnych služieb budú uverejnené na tejto stránke.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacimi s týmito podmienkami, môžete nás kontaktovať:

News and Media Holding a.s.
Panónska cesta 9
852 32 Bratislava 5
Sekretariát tel.: 02 / 32 153 101
Recepcia News and Media Holding a.s., tel.: 02 / 32 153 105
E-mail: app@7plus.sk

Podmienky pre ochranu osobných údajov boli aktualizované 30.9.2015.