Priemerná mzda v Bratislave stúpla na 1052 eur

01. februára 2010, 11:32
Tip redakcii

V Bratislavskom kraji dosiahla v 1.-3. štvrťroku 2009 výška priemernej nominálnej mesačnej mzdy na jedného zamestnanca 1051,84 eura. Medziročne vzrástla o 3,6 % a pri zohľadnení 2-% miery inflácie vzrástla reálna mzda o 1,6 %.

Ilustračná fotografia

Ilustračná fotografia

Autor: Archív

V porovnaní s priemerom v SR 808,15 eura bola mzda vyššia o 30,2 % a oproti Prešovskému kraju s najnižším priemerom 620,58 eura až o 69,5 %. Podľa Pracoviska Štatistického úradu SR v Bratislave ešte väčšie rozdiely v priemernej mzde sú medzi jednotlivými okresmi hodnoteného kraja.

Najvyššia mesačná mzda 1105,18 eura bola v okrese Bratislava IV, najnižšia 710,88 eura v Pezinskom okrese. Výraznejšie mzdové rozdiely sú v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva.

Najvyššie priemerné mesačné mzdy vykázali odvetvia informácie a komunikácia 1808,11 eura, finančné a poisťovacie činnosti 1541,97 eura, odborné, vedecké a technické činnosti 1406,07 eura. Najnižšia, hlboko pod krajským priemerom bola mzda v odvetví ubytovacie a stravovacie služby 537,64 eura. Podľa vlastníctva dosiahla priemerná mesačná mzda v súkromnom sektore 1138,29 eura, čo je o 22,2 % viac ako vo verejnom sektore.

 
Autor: TASR 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
Priemerná mzda v Bratislave stúpla na 1052 eur
TASR