Rekonštrukcia bytu: Takto môžete použiť sporenie

08. júna 2011, 10:43
Tip redakcii

Rozhodli ste sa pre rekonštrukciu domu či bytu a premýšľate, kde na to vziať? Ak máte uzavreté stavebné sporenie, môžete o výhodný úver požiadať aj tam.

Infografika

Infografika

Autor: DUŠAN KIRÁLY

 „Rekonštrukcia domu alebo bytu je jedným z mnohých a často využívaných účelov použitia stavebného úveru a medziúveru,“ potvrdila nám Daniela Vlčková, hovorkyňa Wüstenrot stavebnej sporiteľne. Financie pritom môžete použiť na nadobudnutie vlastníctva bytu, domu, ich výstavby, prístavby, nadstavby, vstavby, stavebnej úpravy, modernizácie, obnovy a podobne.

Potrebujete doklady

Poskytnutie úveru zo stavebnej sporiteľne je však účelovo viazané. „Zo zákona o stavebnom sporení vyplýva povinnosť doložiť účel využitia týchto financií,“ vysvetľuje Robert Juriš z úseku komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne.

„V prípade medziúveru musíte doložiť použitie celej sumy medziúveru. Pri stavebnom úvere, ktorý je poskytnutý po šiestich rokoch sporenia, dokladujete iba výšku stavebného úveru,“ radí Jana Langerová, vrchná riaditeľka prevádzky ČSOB Stavebnej sporiteľne.

„Ak je stavebný úver poskytnutý skôr ako po šiestich rokoch sporenia, klient musí doložiť použitie celej cieľovej sumy úveru,“ dodáva.

Klamať sa neoplatí

Na doloženie si pripravte príjmové pokladničné doklady alebo originály faktúr, prípadne ich fotokópie, ktoré vám pracovníci sporiteľní overia. Z dokladov však musí byť zrejmá platba za práce alebo materiály. „Sledujeme primeranosť toho, čo klient doloží s reálnou potrebou. To znamená, že ak prerába dvojizbový byt, mal by použiť adekvátnu plochu obkladačiek a dlaždičiek, počet radiátorov, jeden kotol na kúrenie, a podobne,“ upozorňuje R. Juriš. Doklady účelového použitia musíte v sporiteľniach zväčša predložiť do roka – dvoch od podpisu úverovej zmluvy. Ak ich ešte v tom čase nemáte k dispozícii v plnej výške čerpaného úveru, môžete požiadať o predĺženie lehoty na ich predloženie. Vopred sa však na to informujte.

Účtovný doklad musí mať:

 • meno dodávateľa a príjemcu tovaru či služby
 • názov tovaru alebo služby
 • dátum, merné jednotky a cenu

Čo je čo

Stavebný úver:

– Získate po splnení minimálne troch podmienok
– minimálna lehota sporenia, minimálna nasporená suma a dosiahnutie stanoveného hodnotiaceho čísla (vypočítava z objemu vkladov stavebného sporiteľa, dĺžky času a výšky ich zhodnocovania).

Medziúver:

– Je to špeciálny produkt. Čerpať ho môžete skôr, ako vám vznikne nárok na riadny stavebný úver. Požiadať oň sa dá už pri nulovej akontácii, teda bez podmienky minimálnej nasporenej sumy.

Okamžitý medziúver:

– môžete ho získať ako nový klient a to bez vkladu či predchádzajúceho sporenia. Obyčajne je zabezpečený nehnuteľnosťou.

Zdroj: stavebné sporiteľne

Prvá stavebná sporiteľňa

 • Na jednu zmluvu poskytuje pre fyzické osoby úver od 1 700 do 170-tisíc eur. Pre manželov či partnerov na jednu nehnuteľnosť až do 340-tisíc eur.
 • Medziúvery do výšky 20-tisíc eur môžete čerpať aj bez zabezpečenia nehnuteľnosťou. Stavebné úvery po získaní nároku môžete čerpať až do 40-tisíc eur aj bez zábezpeky nehnuteľnosťou a skúmania bonity.
 • Stavebný úver môžete čerpať, ak najmenej po 24 mesiacoch od uzatvorenia zmluvy vami nasporená suma dosiahla 25 až 50 percent z cieľovej sumy a hodnotiace číslo dosiahlo minimálnu hodnotu 64. Vtedy máte nárok na stavebný úrok s úrokovou sadzbou od 2,9 percenta ročne.
 • Úver na bývanie je až do konca júla so zníženou úrokovou sadzbou medziúverov o 3 a 4 percentá. Takže, ak to stihnete, nasledujúci rok bude vaša úroková sadzba od 1,69 percenta ročne.

ČSOB Stavebná sporiteľňa

 • Stavebný úver získate po minimálnom čase sporenia 21 mesiacov, minimálne nasporenej sume 30 – 50 percent a dosiahnutí stanoveného hodnotiaceho čísla.
 • Nárok na získanie štátnej prémie máte, ak zmluvu vypoviete až po 2. roku sporenia.
 • Na rekonštrukciu môžete využiť stavebný úver i medziúver už od 2,9 percenta ročne, a to už po dvojročnom sporení a splnení ostatných podmienok.
 • Stavebný úver môže byť poskytnutý maximálne vo výške rozdielu medzi cieľovou sumou a nasporenou sumou.
 • Mimoriadny medziúver vám poskytnú vo výške celej cieľovej sumy.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa

 • Medziúvery tu v súčasnosti dostanete už od 1,69 percenta ročne, stavebné úvery od 3 percent ročne (garantované celé obdobie splatnosti).
 • Maximálna cieľová suma je 200 000 eur/osoba.
 • Zálohové čerpanie medziúveru až do výšky 80 percent. V takom prípade máte rok na doloženie účelového použitia čerpaných financií a potom vám na základe dokladov môžu vyplatiť zvyšných 20 percent.

 
Autor: Plus JEDEN DEŇ/chyb 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
 
Rekonštrukcia bytu: Takto môžete použiť sporenie
Plus JEDEN DEŇ/chyb