Vládny program zatepľovania šetrí vaše peňaženky

18. decembra 2011, 09:48
Tip redakcii

Obyvatelia mnohých bytových domov na Slovensku uvažujú o zatepľovacích prácach. Štátny fond rozvoja bývania ponúka záujemcom bezúročný úver na 15 rokov, kde sú náklady pokryté na sto percent, takže nie je potrebná žiadna vstupná investícia.

Ilustračná fotografia

Ilustračná fotografia

Autor: Július Dubravay

Do projektu sa môžu zapojiť domy, ktoré boli postavené pred rokom 1989, po skončení zatepľovania preukážu zníženie spotreby energie na vykurovanie a majú vypracovanú projektovú dokumentáciu.

Na začiatku celého procesu musí byť rozhodnutie vlastníkov bytov, následne sa musí do najmenších podrobností vypracovať projektová dokumentácia, hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy a rovnako tak cenové ponuky viacerých spoločností, ktoré by mali prípadnú rekonštrukciu vykonávať.

V roku 2011 bolo na tieto účely vyčlenených 15 500 000 eur.

Jedným z úspešných žiadateľov bol v tomto roku aj Bytkomfort s.r.o. Nové Zámky, ktorý získal viac ako 600 tisíc € z vládneho programu.

"Nie je jednoduché získať bezúročnú pôžičku na zatepľovanie, ale ako vidíte, nie je to nemožné. Stačí dobrá vôľa a svedomitá práca ľudí, ktorí vedia, ako na to a majú dostatok energie a chuti na vyhľadávanie nových možností a príležitostí, ako klientom ušetriť čas a peniaze," uviedol riaditeľ útvaru Facility manažmentu Bytkomfort s.r.o. Ing. Miroslav Boháč.

Porovnanie komerčného úveru a úveru z Vládneho programu zatepľovania obytných domov na Cyrilometódskej ulici v Nových Zámkoch

Výška úveru 302 681,45 € 312 216,79 €
Vládny program zatepľovania mesačná splátka (úrok 0%) 1 681,57 € 1 734,54 €
Vládny program zatepľovania splatené 302 681,45 € 312 216,79 €
Komerčný úver mesačná splátka 2 635,87 € 2 643,10 €
Komerčný úver splatené (úrok 6%) 462 246,52 € 476 776,55 €
Rozdiel (ušetrené) 159 565,07 € 164 559,76 €

 
Autor: Pluska.sk/th 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
 
Vládny program zatepľovania šetrí vaše peňaženky
Pluska.sk/th