Potrebujete nový občiansky?

10. septembra 2009, 06:00
Tip redakcii

Zmenili ste farbu vlasov či priezvisko? A viete, kedy musíte zmeniť aj doklady?

Ste vydatá

Ohláste zmenu svojho priezviska, prípadne miesta trvalého pobytu nielen zamestnávateľovi, ale aj v zdravotnej a Sociálnej poisťovni, vo svojej banke či na iných úradoch. Predtým však musíte vybaviť nové doklady, lebo tie staré stratili platnosť v deň vášho sobáša.

Občiansky preukaz – je neplatný, keď sa v ňom zmenia údaje, napríklad aj priezvisko po sobáši. O vydanie nového občianskeho preukazu požiadajte najneskôr do 15 dní po sobáši.

Cestovný pas – na jeho výmenu nie je stanovená lehota, stačí, keď o výmenu požiadate pred cestou na dovolenku do niektorej z krajín mimo územia Európskej únie. Starý pas musíte odovzdať na polícii.

Vodičský preukaz – zmenu údajov oznámte do 7 dní svojmu okresnému dopravnému in-špektorátu.

Preukaz poistenca – svojej zdravotnej poisťovni oznámte zmenu najneskôr do 8 dní.

Potvrdenie pre zamestnávateľa – ak máte svadbu v kostole, sobášny list vám vystavia asi 4 dni po svadbe. Toľko trvá, kým z farského úradu pošlú zápisnicu o svadbe na matriku. O sobášny list však musíte osobne požiadať.

Ste zmenená

Stačí, ak ste výrazne zmenili farbu vlasov, skrátili svoju dlhú hrivu na chlapčensky krátky zostrih alebo ste prudko a veľa schudli, či, naopak, nabrali na hmotnosti a ste iná. Keď vás nespoznáva vaše okolie, pravdepodobne budú mať s vašou identifikáciou problémy aj pri pasovej kontrole.

„Zo zákona platí, že ak po-dľa zobrazenia podoby tváre nemožno identifikovať jej držiteľa, doklad je neplatný. Zmena farby alebo dĺžky vlasov by identifikáciu podľa tváre nemala ovplyvňovať, ale napríklad úbytok či nárast hmotnosti by mohli identifikáciu ovplyvniť,“ informuje Ľudmila Staňová z komunikačného odboru Kancelárie ministra vnútra SR. U každé-ho je to individuálne, preto musíte sama posúdiť, či ste sa zmenili do takej miery, že potrebujete nové doklady.

Čo potrebujete na...

... občiansky preukaz: svoj doterajší občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, doklad o zmene mena alebo trvalého pobytu a kolkové známky

... cestovný pas: platný občiansky preukaz, pôvodný cestovný pas a kolkové známky

... vodičský preukaz: platný občiansky preukaz, starý vodičský preukaz a kolkové známky

Koľko to stojí

Občiansky preukaz

♦ 4,50 €/135,60 Sk – vydajú vám ho na počkanie

Cestovný pas

♦ vydaný do 30 dní – 33 €/994,20 Sk

♦ vydaný do 2 dní – 132 €/3 976,60 Sk

Vodičský preukaz

♦ vydaný do 30 dní – 6,50 €/195,80 Sk

♦ vydaný do 2 dní – 26 €/783,30 Sk

Chcete vedieť viac?

Kliknite na stránku Ministerstva vnútra SR – www.minv.sk.

 
Autor: MARCELA BARUSOVÁ, foto profimedia.sk/CORBIS 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
 
Potrebujete nový občiansky?
MARCELA BARUSOVÁ
foto profimedia.sk/CORBIS