Vyhlásenia o lobingu v zdravotníctve majú zastierať ozajstné problémy

22. júna 2011, 10:15
aktualizované 22. júna 2011, 12:12
Tip redakcii

Slovenská asociácia farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS) vníma aktuálne vyhlásenia o vzťahoch farmaceutického priemyslu a lekárov ako nástoj na zastieranie existujúcich problémov v systéme zdravotníctva. Ako ďalej v stredu povedal člen predstavenstva SAFS Miroslav Lednár, farmaceutické spoločnosti sa v súčasnosti nachádzajú v prostredí kolektívnej viny.

Ilustračná fotografia.

Ilustračná fotografia.

Autor: Profimedia.sk

„Tá kolektívna vina na nás často pôsobí ako dymová clona, vytiahne sa vždy, keď je potrebné odvrátiť pozornosť,“ povedal Lednár.

O vzťahoch farmaceutického priemyslu a lekárov sa začalo výraznejšie hovoriť v súvislosti s predložením návrhu nového zákona o liekoch. Ten má podľa Ministerstva zdravotníctva SR zvýšiť transparentnosť v celom systéme, okrem iného napríklad zakazuje návštevy zástupcov farmaceutických spoločností počas ordinačných hodín v ambulanciách lekárov. Podľa asociácie však návrh nového zákona o liekoch neprináša veľa nového pre zvyšovanie transparentnosti. „Skoro všetky citlivé body, ako sponzorovanie, účasť na kongresoch a vzdelávanie lekárov, sú už dávno regulované a nový zákon mení len málo,“ poukazujú farmaceutické spoločnosti.

Ako spresnila výkonná riaditeľka SAFS Soňa Strachotová, aktuálne tieto otázky ošetruje smernica Európskej únie, ale aj napríklad zákon o reklame, či zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Zároveň funguje aj samoregulácia, existujú etické kódexy, ale aj dohoda o spolupráci so zástupcami odbornej zdravotníckej verejnosti, teda Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti. Lednár však priznal, že problémy pretrvávajú.

Podľa SAFS je to hlavne dôsledkom slabej implementácie už existujúcich opatrení. Aktuálne návrhy ale označil za „kopanie do otvorených dverí“ a revolučne sa tváriaciu prezentáciu už existujúcich opatrení. Farmaceutický priemysel je za to, aby sa o prípadných existujúcich problémoch vo vzťahoch lekárov a výrobcov liekov hovorilo adresne a aby boli postihované. Vyzýva preto všetkých, ktorí majú akúkoľvek vedomosť o porušení zákona, aby to nahlásili príslušnému správnemu orgánu, alebo orgánom činným v trestnom konaní.

Strachotová sa pritom domnieva, že vyhlásenia o netransparentnosti v systéme môžu spôsobiť, že niektoré farmaceutické firmy sa rozhodnú obmedziť svoj servis pre zákazníkov. Lednár doplnil, že on sám už vie o jednej medzinárodnej spoločnosti, ktorá pristúpila k tomu, že už nebude sponzorovať žiadne kongresy. Dôvodom je, že nechce byť obviňovaná z uplácania.

Farmaceutický priemysel prišiel aj s vlastnými úpravami navrhovaných zmien. Lekárski zástupcovia by napríklad mohli vykonávať návštevy, ktorých účelom je reklama liekov, iba v čase vopred dohodnutom s osobami oprávnenými predpisovať alebo vydávať lieky. Lekári a lekárnici by pritom boli povinní aj pri vopred dohodnutej návšteve lekárskeho zástupcu vždy uprednostniť záujmy pacienta.

Vláda schválila nový zákon o liekoch 8. júna. Ten okrem iného zavádza pre lekárov povinnosť predpisovať lieky názvom liečiva. Zároveň im však ostane možnosť uviesť na recept aj názov konkrétneho lieku. Lekárnik pritom bude mať povinnosť vydať pacientovi najlacnejší liek, pacient však bude mať možnosť vybrať si iný liek, ako mu lekárnik ponúkne. O tom, aký liek napokon pacient dostane, sa lekár dozvie minimálne v mesačných intervaloch od zdravotnej poisťovne. Ministerstvo zdravotníctva v zákone taktiež zakazuje výrobcom financovať, sponzorovať alebo inak nepriamo podporovať podujatie lekárovi, lekárnikovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi, s výnimkou podujatí určených výhradne na odborné a vedecké účely alebo ďalšie vzdelávanie. Upravuje taktiež zákaz návštev zástupcov farmaceutických spoločností počas ordinačných hodín v ambulanciách lekárov ako aj príjem a darovanie akýchkoľvek peňažných darov alebo vecných výhod pre lekárov od uvedených firiem.

Návrh zákona obsahuje aj ďalšie zmeny. Okrem iného mení doterajšie ustanovenia o poskytovaní lekárenskej starostlivosti. "V súlade so základnými princípmi jednotného trhu sa liberalizuje podnikanie v tejto oblasti," uvádza rezort zdravotníctva. Z existujúceho zákona sa vypúšťa ustanovenie, podľa ktorého bolo možné držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni vydať povolenie iba na jednu lekáreň a jednu pobočku.

 
Autor: SITA 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
 
Vyhlásenia o lobingu v zdravotníctve majú zastierať ozajstné problémy
SITA