Výmenou gastrolístkov za peniaze sa stráca celý význam

09. júla 2011, 12:16
Tip redakcii

Možnosťou poskytnúť namiesto gastrolístkov peniaze sa stráca význam stravného, ktoré zákon definuje ako príspevok na zabezpečenie teplého obeda a nápoja. Upozorňuje na to Asociácia emitentov stravovacích poukážok (AESP). Podľa nej bude totiž možné finančný príspevok použiť ľubovoľne.

Lístky na stravu:: Ak by sa
mal Jozef (48) rozhodnúť
medzi „gastráčmi“
a peniazmi, príspevok
k hrubej mzde by nechcel.

Lístky na stravu:: Ak by sa mal Jozef (48) rozhodnúť medzi „gastráčmi“ a peniazmi, príspevok k hrubej mzde by nechcel.

Autor: EMIL VAŠKO

Ďalším negatívom tejto zmeny je hrozba kompenzácie rastu miezd zo strany zamestnávateľov.

"Hotovostný prídavok ku mzde budú mnohí brať ako zvýšenie reálneho platu zamestnanca, nie ako jeho benefit určený výlučne na stravovanie, čo opäť negatívne pocítia iba pracujúci," vysvetľuje svoj postoj asociácia.

Pokiaľ sa bude príspevok poskytovať vo finančnej podobe, môže byť podľa asociácie v budúcnosti zlúčený do hrubej mzdy a následne tak podliehať odvodom a daniam.

"To by znamenalo pokles reálnej mzdy zamestnancov oproti súčasnému stavu," dodáva.

Vyplácanie stravného v hotovosti spôsobí podľa viacerých prieskumov aj zmeny stravovacích návykov zamestnancov.

"Ľudia budú chodiť na obedy menej pravidelne, čo bude mať negatívny dopad na zdravotný stav obyvateľstva. Spôsobí to zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo ako dôsledku ochorení spôsobených zmenou stravovacích návykov," zdôrazňuje.

AESP vznikla v roku 2002. V súčasnosti združuje všetkých päť spoločností pôsobiacich v tejto oblasti na slovenskom trhu. Cieľom asociácie je rozvíjať kvalitu poskytovaných služieb v oblasti stravovania a zvyšovať reputáciu a spoľahlivosť systému stravovacích poukážok.

 
Autor: TASR 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
 
Výmenou gastrolístkov za peniaze sa stráca celý význam
TASR