1 / 14
Súmrak rodu
Ostrolúckych nastal
po roku 1918, skazu
dokonal rok 1945.
Dnes patrí kaštieľ
obci, ktorá sa ho
pokúša predať.
Súmrak rodu Ostrolúckych nastal po roku 1918, skazu dokonal rok 1945. Dnes patrí kaštieľ obci, ktorá sa ho pokúša predať.
Autor: Ján Dzúr, Wikipédia, Buletin Šlachtický rod Ostrolúckych

Späť na článok: Adelino TRÁPENIE. Prečo krásna a vzdelaná žena milovala muža, ktorý dával prednosť niečomu inému?