1 / 1
O prekyslení organizmu
vypovedajú aj rozšírené
póry na pokožke tváre.
O prekyslení organizmu vypovedajú aj rozšírené póry na pokožke tváre.
Autor: profimedia.sk

Späť na článok: Sme prekyslení aj z negatívnych emócií