1 / 1
Philip Polívka: „Predstavte
si, že chcete spraviť
krok a máte pocit, akoby
vám niečo v pohybe
bránilo. No a pomocou
marihuany tento problém
odpadáva.“
Philip Polívka: „Predstavte si, že chcete spraviť krok a máte pocit, akoby vám niečo v pohybe bránilo. No a pomocou marihuany tento problém odpadáva.“
Autor: MICHAL ŠEBEŇA

Späť na článok: Lieči sa "trávou"! Phillip ju užíva každý deň už deväť rokov