1 / 1
Soňa a Iveta:
Neveru partnera
by za istých
okolností dokázali
odpustiť
Soňa a Iveta: Neveru partnera by za istých okolností dokázali odpustiť
Autor: MATEJ KALINA

Späť na článok: Moderátorky Müllerová a Malachovská: Odpustili by neveru?