5 / 18
S Pavlom Lančaričom, generálnym
riaditeľom Orange
Slovensko a zástupcom
hostiteľa Plesu v opere.
S Pavlom Lančaričom, generálnym riaditeľom Orange Slovensko a zástupcom hostiteľa Plesu v opere.
Autor: Ples v Opere

Späť na článok: Božidara Turzonovová otvorene hovorí o traume, ktorá sa len ťažko hojí