3 / 6
Spisovateľka s dcérou na Spišskom
hrade. Píše o stredoveku, v ktorom
bolo Slovensko súčasťou Európy. Dnes
akoby sme na tieto dejiny zabudli.
Spisovateľka s dcérou na Spišskom hrade. Píše o stredoveku, v ktorom bolo Slovensko súčasťou Európy. Dnes akoby sme na tieto dejiny zabudli.
Autor: Ján Dzúr, Archív J.P.

Späť na článok: Oživuje stredoveké lásky. Ako žije najúspešnejšia Slovenka, ktorá píše historické romance?