4 / 6
Naša najúspešnejšia autorka
historických romancí nemá problém
postarať sa aj o obrovskú záhradu.
Naša najúspešnejšia autorka historických romancí nemá problém postarať sa aj o obrovskú záhradu.
Autor: Ján Dzúr, Archív J.P.

Späť na článok: Oživuje stredoveké lásky. Ako žije najúspešnejšia Slovenka, ktorá píše historické romance?