5 / 6
Má rada
minulosť, no
je rada, že žije
v súčasnosti.
Má rada minulosť, no je rada, že žije v súčasnosti.
Autor: Ján Dzúr, Archív J.P.

Späť na článok: Oživuje stredoveké lásky. Ako žije najúspešnejšia Slovenka, ktorá píše historické romance?