9 / 9
Podobné kamene uvidíte už len vo Fínsku.
Podobné kamene uvidíte už len vo Fínsku.
Autor: JÁN DZÚR

Späť na článok: Nasajte energiu! V odľahlých rakúskych lesoch do dnešných čias prežili kulty Keltov