6 / 18
Pani Božidara je už štyri
roky vdova. S Jozefom
Adamovičom (†74)
boli manželia vyše
päťdesiat rokov.
Pani Božidara je už štyri roky vdova. S Jozefom Adamovičom (†74) boli manželia vyše päťdesiat rokov.
Autor: Michal Smrčok

Späť na článok: Božidara Turzonovová otvorene hovorí o traume, ktorá sa len ťažko hojí