6 / 8
Televízneho redaktora si do predstavenia vyžiadal riaditeľ divadla Juraj Kukura.
Televízneho redaktora si do predstavenia vyžiadal riaditeľ divadla Juraj Kukura.
Autor: Emil Vaško

Späť na článok: Gott a Rytmus mu vyspevujú pri cválaní na koni, no niečo ich nedávno odstavilo!