1 / 2
Ivan Letko hral
zamlada veľa negatívnych
postáv, ale
s vekom sa dopracoval
k dobrotivým
deduškom.
Ivan Letko hral zamlada veľa negatívnych postáv, ale s vekom sa dopracoval k dobrotivým deduškom.
Autor: Michal Šebeňa

Späť na článok: Herec Ivan Letko: Aj po sedemdesiatke mám stále nápadníčky