1 / 2
Približne päť hodín pred priamymi
prenosmi speváckej súťaže
Hlas Česko Slovenska to v zákulisí
praská vo švíkoch.
Približne päť hodín pred priamymi prenosmi speváckej súťaže Hlas Česko Slovenska to v zákulisí praská vo švíkoch.
Autor: ROBO HOMOLA

Späť na článok: Súťažiaci Hlasu ČS: Ako sa menia na hviezdy...