3 / 5
Lukáš sa
stretáva
s modelkou
Soňou
Štefkovou.
Lukáš sa stretáva s modelkou Soňou Štefkovou.
Autor: Emil Vaško

Späť na článok: Rozchod ju naštartoval! Herečka Dominika Kavaschová nám prezradila svoje plány a či si hľadá náhradu