1 / 9
Neónový nápis Sophia na tehlovej
stene, ktorá je jediným dôkazom
pôvodného podkrovia, dodáva interiéru
priemyselný nádych.
Neónový nápis Sophia na tehlovej stene, ktorá je jediným dôkazom pôvodného podkrovia, dodáva interiéru priemyselný nádych.
Autor: Bartłomiej Senkowski

Čítajte tiež: