1 / 4
Veselé: Už
dávno neplatí, že
izby musia byť
vymaľované len na
bielo.
Veselé: Už dávno neplatí, že izby musia byť vymaľované len na bielo.
Autor: profimedia.sk

Čítajte tiež: