1 / 2
Kompaktná vykurovacia centrála Vitodens
242-F s integrovaným solárnym ohrevom
teplej vody a novou výnimočnou reguláciou
Vitotronic s intuitívnym ovládaním.
Viessmann
Kompaktná vykurovacia centrála Vitodens 242-F s integrovaným solárnym ohrevom teplej vody a novou výnimočnou reguláciou Vitotronic s intuitívnym ovládaním. Viessmann
Autor: Viessmann

Čítajte tiež: