1 / 2
Moderný výraz stavby umocňujú zvolené
materiály – hliníkové okná a žalúzie, sivá
fasáda kombinovaná s andezitovým
obkladom. Každá miestnosť v dispozícii
má vyčlenenú jednu hmotu kubusu.
Moderný výraz stavby umocňujú zvolené materiály – hliníkové okná a žalúzie, sivá fasáda kombinovaná s andezitovým obkladom. Každá miestnosť v dispozícii má vyčlenenú jednu hmotu kubusu.
Autor: Vladimír VAVREK

Čítajte tiež: