1 / 1
Dôkladné
vyupratovanie špajze vás bude stáť nemálo času.
Dôkladné vyupratovanie špajze vás bude stáť nemálo času.
Autor: Vladimír VAVREK

Čítajte tiež: