1 / 2
Ani klasicky tvarovaná vaňa nemusí byť vždy
umiestnená pri stene. Ak to interiér kúpeľne
dovoľuje, nechajte ju vstúpiť do priestoru.
Duravit
Ani klasicky tvarovaná vaňa nemusí byť vždy umiestnená pri stene. Ak to interiér kúpeľne dovoľuje, nechajte ju vstúpiť do priestoru. Duravit
Autor: Duravit

Čítajte tiež: