1 / 2
Chýba vám pri sedačke konferenčný
stolík? Z bezpečnostného dôvodu zmizol
z izby kvôli malému dieťaťu.
Chýba vám pri sedačke konferenčný stolík? Z bezpečnostného dôvodu zmizol z izby kvôli malému dieťaťu.
Autor: Vladimír VAVREK

Čítajte tiež: