1 / 2
Návšteva zariadeného vzorového bytu má
pre potenciálneho záujemcu väčšiu
výpovednú hodnotu ako prehliadka
prázdneho bytu. Klient si tak môže oveľa
ľahšie predstaviť, ako funkčne a štýlovo
využiť priestor. Pekne naaranžovaný
vzorový byt býva často inšpiráciou
aj pri samotnom zariaďovaní novokúpenej
nehnuteľnosti.
Návšteva zariadeného vzorového bytu má pre potenciálneho záujemcu väčšiu výpovednú hodnotu ako prehliadka prázdneho bytu. Klient si tak môže oveľa ľahšie predstaviť, ako funkčne a štýlovo využiť priestor. Pekne naaranžovaný vzorový byt býva často inšpiráciou aj pri samotnom zariaďovaní novokúpenej nehnuteľnosti.
Autor: Vladimír VAVREK

Čítajte tiež: