1 / 2
Závesný biokozub navodí príjemnú
atmosféru a preteplí interiér. Kozub Bio2
z ušľachtilej ocele s farebnou povrchovou
úpravou má rozmery 150 x 70 x 14,1 cm,
kapacitu 2 x 1 liter. Informácia o cene
na www.caladia.sk
Závesný biokozub navodí príjemnú atmosféru a preteplí interiér. Kozub Bio2 z ušľachtilej ocele s farebnou povrchovou úpravou má rozmery 150 x 70 x 14,1 cm, kapacitu 2 x 1 liter. Informácia o cene na www.caladia.sk
Autor: www.caladia.sk

Čítajte tiež: