1 / 1
Pri oprave staršieho balkóna sa treba
zamerať na izoláciu, správne položenie
dlažby a tiež na výber vhodného
oplechovania.
Pri oprave staršieho balkóna sa treba zamerať na izoláciu, správne položenie dlažby a tiež na výber vhodného oplechovania.
Autor: Archív

Čítajte tiež: