1 / 4
Vytvoriť však na ploche 39 m² prispôsobivý
a funkčný byt pre dvoch, to je už iná pesnička!
Vytvoriť však na ploche 39 m² prispôsobivý a funkčný byt pre dvoch, to je už iná pesnička!
Autor: Vladimír VAVREK

Čítajte tiež: