1 / 2
Stačí jemný dotyk a z kuchynskej batérie
Minta Touch od Grohe začne tiecť voda.
Funkciu EasyTouch najviac oceníte,
keď budete mať mastné či špinavé
ruky. Batériu môžete ovládať i klasickým
spôsobom, pákou. V ponuke je v tvare
písmena „C“ s veľkou sprškou a písmena
„L“ s dlhou hadicou.
Stačí jemný dotyk a z kuchynskej batérie Minta Touch od Grohe začne tiecť voda. Funkciu EasyTouch najviac oceníte, keď budete mať mastné či špinavé ruky. Batériu môžete ovládať i klasickým spôsobom, pákou. V ponuke je v tvare písmena „C“ s veľkou sprškou a písmena „L“ s dlhou hadicou.
Autor: Minta Touch od Grohe

Čítajte tiež: