1 / 2
K výslednej minimalistickej vizáži
prispievajú aj technické riešenia, ako sú
strecha bez presahov, vo fasáde zasekané
a schované rolety, zvody dažďovej vody
a hromozvody. Keďže pultová strecha je
iba mierne šikmá, zvody sú vyhrievané.
K výslednej minimalistickej vizáži prispievajú aj technické riešenia, ako sú strecha bez presahov, vo fasáde zasekané a schované rolety, zvody dažďovej vody a hromozvody. Keďže pultová strecha je iba mierne šikmá, zvody sú vyhrievané.
Autor: Vladimír VAVREK

Čítajte tiež: