1 / 2
Plazmatický systém čistenia vzduchu  nábojom elektrického poľa znižuje  množstvo mikroskopických nečistôt.  Plasmaster zbaví miestnosť zápachu  a škodlivín v ovzduší.
Plazmatický systém čistenia vzduchu nábojom elektrického poľa znižuje množstvo mikroskopických nečistôt. Plasmaster zbaví miestnosť zápachu a škodlivín v ovzduší.
Autor: LG

Čítajte tiež: