28 / 28
Hornú platformu záhrady dotvára
uzatvárateľná drevená letná
kuchyňa so šindľovou strechou.
Hornú platformu záhrady dotvára uzatvárateľná drevená letná kuchyňa so šindľovou strechou.
Autor: Laura Witteková, Robo Hubač

Čítajte tiež: