4 / 28
Stenu s nikou v spálni sa podarilo
zachrániť v pôvodnom stave.
Stenu s nikou v spálni sa podarilo zachrániť v pôvodnom stave.
Autor: Laura Witteková, Robo Hubač

Čítajte tiež: