1 / 2
K starej vile pribudla počas rekonštrukcie
moderná prístavba orientovaná smerom
do záhrady. Zlúčenie starého a nového
vytvára zámerne citeľné napätie. Podkrovie
slúžiace ako ateliéry a zázemie pre hostí
presvetľuje presklenený vikier.
K starej vile pribudla počas rekonštrukcie moderná prístavba orientovaná smerom do záhrady. Zlúčenie starého a nového vytvára zámerne citeľné napätie. Podkrovie slúžiace ako ateliéry a zázemie pre hostí presvetľuje presklenený vikier.
Autor: Mischa ERBEN

Čítajte tiež: