1 / 2
Sen mladej ženy osamostatniť sa, mať dobrú prácu  a najradšej aj svoj byt, sa vďaka podpore a pomoci  rodiny naplnil.
Sen mladej ženy osamostatniť sa, mať dobrú prácu a najradšej aj svoj byt, sa vďaka podpore a pomoci rodiny naplnil.
Autor: Laura Wittek

Čítajte tiež: