1 / 2
Televízor BeoVision7 od výrobcu Bang
& Olufsen sa dokáže dotykom jedného
tlačidla natočiť na optimálny uhol
proti polohe sledujúcich pomocou
motorizovaného stojana. Súčasťou
televízora je zabudovaný DVD prehrávač,
pri vyšších radách Blu-ray mechanika.
Televízor BeoVision7 od výrobcu Bang & Olufsen sa dokáže dotykom jedného tlačidla natočiť na optimálny uhol proti polohe sledujúcich pomocou motorizovaného stojana. Súčasťou televízora je zabudovaný DVD prehrávač, pri vyšších radách Blu-ray mechanika.
Autor: archív firiem

Čítajte tiež: