1 / 2
Dva malometrážne byty so vstupom z pavlače sa pod rukou
architekta Maroša Fečíka premenili na komfortný trojizbový
byt s novým balkónom.
Dva malometrážne byty so vstupom z pavlače sa pod rukou architekta Maroša Fečíka premenili na komfortný trojizbový byt s novým balkónom.
Autor: Robo HUBAČ

Čítajte tiež: