1 / 2
Namiesto jedneho centrálneho sedenia
v obývačke oproti sebe situovali dve
menšie pohovky. Všimnite si, že ani jedna
sa neopiera o stenu, ale sú umiestnené
v pomyselnom strede miestnosti. K stene sa
dostali vyššie kúsky nábytku.
Namiesto jedneho centrálneho sedenia v obývačke oproti sebe situovali dve menšie pohovky. Všimnite si, že ani jedna sa neopiera o stenu, ale sú umiestnené v pomyselnom strede miestnosti. K stene sa dostali vyššie kúsky nábytku.
Autor: mak-agency.com/Helmold&Her t r i ch

Čítajte tiež: