1 / 2
Tým, že sa „spálňová“ časť oddelila od
spoločenskej, si majitelia mohli dovoliť
plnohodnotné lôžko s dostatkom súkromia.
Tým, že sa „spálňová“ časť oddelila od spoločenskej, si majitelia mohli dovoliť plnohodnotné lôžko s dostatkom súkromia.
Autor: LAURA WITTEKOVÁ

Čítajte tiež: