1 / 6
V obývačke s prevažujúcou bielou a veľkými
presklenými stenami vyniknú dyhou
obložené prvky televíznej steny a kozuba
či dizajnové kreslo Togo.
V obývačke s prevažujúcou bielou a veľkými presklenými stenami vyniknú dyhou obložené prvky televíznej steny a kozuba či dizajnové kreslo Togo.
Autor: Laura W ITTEK

Čítajte tiež: