1 / 2
Takéto usporiadanie rešpektuje plynulú
prípravu potravín zo vstavanej chladničky až
po fázu tepelného spracovania. V prípade
potreby by sa mohla na konci zostavy použiť
ďalšia vysoká potravinová skrinka, Ikea
Takéto usporiadanie rešpektuje plynulú prípravu potravín zo vstavanej chladničky až po fázu tepelného spracovania. V prípade potreby by sa mohla na konci zostavy použiť ďalšia vysoká potravinová skrinka, Ikea
Autor: Ikea

Čítajte tiež: