1 / 2
Zmena nastala hlavne
vo výbere materiálov.
Pôvodný pohľad na
sociálne zariadenie.
Zmena nastala hlavne vo výbere materiálov. Pôvodný pohľad na sociálne zariadenie.
Autor: ŠARM

Čítajte tiež: