6 / 6
Kombináciám
sedačiek a kresiel
sa medze nekladú,
ani rozloženie
v pravých uhloch nie je
podmienkou.
Kombináciám sedačiek a kresiel sa medze nekladú, ani rozloženie v pravých uhloch nie je podmienkou.
Autor: Molteni & C

Čítajte tiež: Neexistujúci paramater - web alebo type