1 / 2
Na úspešnú sanáciu
muriva je potrebné poznať
príčinu jeho vlhnutia. Riešenie
nespočíva len vo vysúšaní, ale
predovšetkým v odstránení
zdroja vlhkosti.
2 Veľmi účinný
Na úspešnú sanáciu muriva je potrebné poznať príčinu jeho vlhnutia. Riešenie nespočíva len vo vysúšaní, ale predovšetkým v odstránení zdroja vlhkosti. 2 Veľmi účinný
Autor: Vlado VAVREK

Čítajte tiež: