1 / 11
Samotný priestor definujú
nielen línie a rozmery, podľa
ktorých je členená pôdorysná
plocha, ale aj hmota zelene,
stromov a trvaliek. Úlohou
hrabov so strihanou korunou
je súvisle zakryť výhľad zo
susedovho balkóna.
Samotný priestor definujú nielen línie a rozmery, podľa ktorých je členená pôdorysná plocha, ale aj hmota zelene, stromov a trvaliek. Úlohou hrabov so strihanou korunou je súvisle zakryť výhľad zo susedovho balkóna.
Autor: GRANDGARDEN

Čítajte tiež: